Elisabethastraße 29
97631 Bad Königshofen i. Grabfeld